Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

FRIENDLYBULLS  KENNEL MINIBULLTERRIER

Primárna luxácia očnej šošovky (PLL)

Toto ochorenie je jedným z najčastejších genetických problémov u Minibullteriérov. Donedávna sme mu predchádzali len klinickým vyšetrením u veterinára - špecialistu. Toto ochorenie sa ale prejavuje v pomerne neskorom veku (3-6 rokov), kedy už pes obvykle má množstvo potomstva. V roku 2009 sa za spolupráce chovateľov podarilo vedcom objaviť mutáciu, ktorá toto ochorenie spôsobuje. Je to pre chov russell teriérov veľmi významný objav a bolo by dobré aby všetci chovatelia využili možnosť otestovať svoje chovné psy a svoj chovateľský program upravili v závislosti od výsledkov. PLL sa dedí autosomálne recesívne a teda každý je na toto ochorenie jeden z 3 genotypov - je buď CLEAR (čistý), alebo CARRIER (prenášač), alebo AFFECTED (postihnutý). AHT uvádza, že aj u prenášačov je malé riziko ochorenia na PLL - toto ale bude skôr poistka kôli možným súdnym sporom (pes má jednu kópiu "vadného" génu a tak sa nedá dokázať že neochorel kvôli tomu). Luxácia šošovky sa môže u psa vyvynúť aj z iného dôvodu ako tejto konkrétnej genetickej mutácie, napríklad v dôsledku úrazu. Tak ako uvádza AHT, je potrebné aby chovatelia na ďalší chov používali VŠETKY psy, bez ohľadu na ich PLL genotyp, pretože táto mutácia je v populácií minikov značne rozšírená a tak by sme prišli o veľa inak cenného genetického materiálu. Treba však postupovať tak, aby sme nerobili spojenia z ktorých sa môžu narodiť AFFECTED psy (viď tabuľka na konci tejto stránky) a tak zabezpečiť aby sa už nikdy nenarodil MINIBULLTERRIER postihnutý PLL! V priebehu niekoľkých generácií sa nám tak podarí plemeno "vyčistiť" a pritom neprídeme o psy ktoré síce nie sú PLL genotypu CLEAR, ale môžu a pravdepodobne aj sú nositeľmi iných cenných génov ktoré by inak v chove mohli veľmi chýbať a u plemena by sa mohla rozšíriť iná, ešte závažnejšia, genetická choroba, tak ako sa to v minulosti stalo u iných plemien. Chovatelia by sa rozhodne nemali báť testovať a zverejňovať výsledky svojich psov a nemali by na seba ukazovať prstom! Každý jeden pes, bez ohľadu na PLL genotyp, je pre chov cenný, v prípade že chovatelia budú postupovať uvedomele! Tiež je úplne jedno odkiaľ mutácia prišla, momentálne má každý majiteľ mornosť dať si otestovať svojho psíka.


Mám doma psíka MBT a zaujíma ma, či môže byť chorý - ako mám postupovať?

Kontaktujte chovateľa svojho psíka a spýtajte sa, či jeho rodičia boli testovaní na PLL. Ak boli, tak chovateľ vás bude informovať, či pre vášho psíka hrozí nebezpečenstvo tohto ochorenia. Ak rodičia neboli testovaní, alebo boli obaja carrier a vás zaujíma či váš psík v budúcnosti ochorie, je potrebné spraviť test.


---
 

Článok o Primárnej Luxácií šošovky od AHT:


Primárna luxácia očnej šošovky (Primary Lens Luxation = PLL) je veľmi známy, bolestivý a oslepujúci zdedený stav oka ktorý postihuje veľa psích plemien, najmä teriérov (ale nie len tých), miniatúrnych bulteriérov, tibetských teriérov, jack a parson russell teriérov, lancashire heelerov a čínskych chocholatých psov. U postihnutých psov sa väzivo ktoré drží očnú šošovku na mieste pretrhne alebo rozpadne a spôsobí, že očná šošovka spadne na nesprávne miesto v oku. Ak šošovka spadne do vnútornej dutiny oka, veľmi rýchle môže spôsobiť glaukóm a stratu zraku.
Vedci z AHT identifikovali mutáciu ktorá je spojená zo vznikom PLL u niekoľkých plemien psov. DNA test ktorý teraz ponúkajú vyšetrí DNA každého testovaného psa na prítomnosť alebo absenciu práve tejto mutácie. Je to teda test zakladajúci sa na mutácií a nie na spojení.

Chovatelia obdržia výsledky identifikujúce psa ako jedného z 3 kategórií:
CLEAR=ČISTÝ: tieto psy majú dve normálne kópie DNA. Výskum AHT ukázal že u čistých psov nevznikne PLL v dôsledku mutácie na ktorú testujeme, aj keď nemožno vylúčiť že u psa sa tento stav vyvynie v dôsledku úrazu alebo iných, zatiaľ neidentifikovaných mutácií.
CARRIER=PRENÁŠAČ: tieto psy majú jednu kópiu mutácie a jednu kópiu normálnej DNA. Výskum AHT ukázal že u prenášačov je veľmi malé riziko PLL. U veľkej väčšiny týchto psov PLL nikdy nevznikne, ale v malom percente áno. Momentálne sa predpokladá že asi 2%-20% prenášačov na PLL ochorie, aj keď skutočné percento bude bližšie k 2% ako k 20%. Momentálne nie je známe prečo sa u niektorých prenášačov PLL prejaví a u iných áno a AHT doporučuje, aby carriers absolvovali očné vyšetrenie každých 6-12 mesiacov, počas celého života.
GENETICALLY AFFECTED=GENETICKY POSTIHNUTÝ: tieto psy majú dve kópie mutácie a skoro istotne počas svojho života na PLL ochorejú. AHT doporučuje aby geneticky postihnuté psy absolvovali vyšetrenie u očného odborníka každých 6 mesiacov, od veku 18 mesiacov, aby klinické príznaky mohli byť odhalené čo najskôr.


ODPORÚČANIE NA CHOV

Výskum AHT tiež ukázal, že výskyt mutácie PLL u postihnutých plemien ktoré študovali do hĺbky, je veľmi vysoký. To znamená že chov čisto na CLEAR - čistých psoch by mal na rozmanitosť plemena devastačný účinok a podstatne zvýšil pravdepodobnosť vzniku nových genetických chorôb. Preto AHT dôrazne odporúča aby chovatelia zvážili chov na všetkých psoch, bez ohľadu na ich PLL genotyp. Na GENETICKY POSTIHNUTÝCH a PRENÁŠAČOCH sa chovať môže, ale mali by byť párené len s geneticky testovaným ČISTÝM partnerom. Všetky šteniatka ktoré pochádzajú zo spojenia aspoň jedného PRENÁŠAČA by mali byť DNA testované, aby prenášači mohli byť identifikovaní a klinicky sledovaní počas svojho života. Táto prax by sa mala robiť aspoň jednu až dve generácie, aby sa PLL mutácia pomaly eliminovala z populácie bez rizika výraznej redukcie genetickej diverzity plemena.


(c) Animal Health Trust
preklad: B. Košáriová

---

Autosomálne recesívna dedičnosť - aké sú teda možné kombinácie?

VHODNÉ SPOJENIA:
rodičia potomstvo
CLEAR x CLEAR 100% CLEAR
CLEAR x CARRIER 50% CLEAR, 50% CARRIER
CLEAR x AFFECTED 100% CARRIER
NEVHODNÉ SPOJENIA:
rodičia potomstvo
CARRIER x CARRIER 25% CLEAR, 50% CARRIER, 25% AFFECTED
CARRIER x AFFECTED 50% CARRIER, 50% AFFECTED
AFFECTED x AFFECTED 100% AFFECTED

Ušetriť test si môžete len v prípade, že váš pes má obidvoch rodičov CLEAR - v tom prípade iné ako CLEAR byť nemôže. Ale to, že pes má súrodenca ktorý je CLEAR nesvedčí o ničom, v 1 vrhu sa môžu vyskytovať všetky genotypy (viď tabuľka), v závislosti od rodičov. Testovanie potomkov tiež neotestuje rodiča - jedine ak má "clear" potomka, tak sa dá s istotou povedať že rodič nebude AFFECTED a bude maximálne CARRIER. Testovať teda treba všetky psy, ktoré nemajú oboch rodičov testovaných ako CLEAR.


Informácie k testu - ako postupovať

DNA test na PLL pre PRT ponúkajú zatiaľ len 2 pracoviská na svete a to OFA v USA a Animal Health Trust v Anglicku. Aby vám v AHT otestovali psíka, treba poslať email na swab.request@aht.org.uk a žiadať súpravy na testovanie. Tieto sú zdarma, za test sa platí až pri odoslaní súpravy. Takáto súprava obsahuje žiadanku, dokumenty o PLL a inštrukcie k samotnému testu, aj v českom jazyku a samozrejme 3 štetôčky na odobratie vzorky DNA sterom z dutiny ústnej. Po obdržaní súpravy ju zoberiete spolu so psíkom a jeho PP k veterinárovi, ktorý odoberie vzorky a overí totožnosť psa. Aj keď je test jednoduchý a dal by sa spraviť aj doma, je potrebné testovať u veterinára kvôli overeniu totožnosti psa a vyhnutiu sa podvodom. Vzorky spolu s vyplneným formulárom potom zašlete do AHT - za test sa tam platí 40 libier. O cca. 1-3 týždne vám pošlú výsledok emailom a v zápätí aj poštou.

TOPlist